Persondatapolitik


1. GENERELT
1.1
Formålet med nanodrywash.dk (Nano Dry Wash Falkoner alle IVS) persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.
1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via nanodrywash.dk hjemmeside, https://www.nanodrywash.dk (“Hjemmesiden”).
1.3
Nanodrywash.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til nanodrywash.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1
Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.2
Når du opretter en profil eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvad du får gjørt, hvorhen, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

2.2.1
Formålet er, at vi kan levere den service, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Oplysninger om dine betalinger kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
2.3
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4
Når du tilmelder dig nanodrywash.dk, bliver du bedt om at oplyse navn, e-mailadresse og telefonnr. Udover navn, og e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os.
2.4.1
Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med medlemskabet, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.
2.4.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.
3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt booking nummer eller ordrenummer videregives til den valgte medarbejder, der forestår booking.
3.2

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse, bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
3.3
To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
3.3.1
Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.3.2

kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
4. DINE RETTIGHEDER
4.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2 Indsigtsretten
4.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig

anmodning til info@www.nanodrywash.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
4.3
Retten til berigtigelse
4.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.4
Retten til sletning
4.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.6
Retten til dataportabilitet
4.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
4.7
Retten til indsigelse
4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
4.7.2
Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
4.8
Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1
Du kan til hver en tid slette din bruger og dermed tilbagekalde dit samtykke. For at slette din bruger skal du kontakt nanodrywash.dk på info@www.nanodrywash.dk med emne ”Slet bruger” med dit navn og tlf.nummer. Din bruger og alt tilhørende data bliver herefter slettet. Bemærk at der kan være en eksekveringstid på op til 5 dage, fra du senden en mail til nanodrywash.dk. Brugeroplysninger også er slettet i IT systemets backups, da disse opdateres hver 5 dag.
4.9
Retten til at klage

4.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
5. SLETNING AF PERSONDATA
5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.
5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
5.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med bilvask der er udført via Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget din forsendelse. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig

for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
6. SIKKERHED
6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
7. KONTAKTOPLYSNINGER
7.1
Nanodrywash.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
Nano Dry Wash Falkoner alle IVS Falkoner alle 90
2000 Frederiksberg
Tlf. nr.: 97220000
E-mail: info@www.nanodrywash.dk Cvr. Nr.: 36954027
8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken via din registrerede e-mailadresse.
Frederiksberg kommune, 24. Maj 2018